Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.
 • 001.jpg
 • 002.jpg
 • 003.jpg
 • 004.jpg
 • 005.jpg
 • 006.jpg

Prawo przewozowe - odpowiedzialność przewoźnika

TPL_SUBTITLE_PRAWO_PRZEWOZOWE_-_ODPOWIEDZIALNOść_PRZEWOźNIKA

Prawo przewozowe - odpowiedzialność przewoźnika

Odmowa przyjęcia przesyłki do przewozu prze przewoźnika na gruncie ustawy Prawo przewozowe.

Na gruncie ustawy Prawo przewozowe jednym z podstawowych obowiązków przewoźnika jest sprawdzenie stanu przesyłki oraz jej opakowania. W przypadku zaniedbania ww. obowiązku przewoźnik może liczyć się z tym, że poniesie odpowiedzialność np. w przypadku uszkodzenia lub ubytku towaru.

Dlatego przewoźnik może odmówić przyjęcia do przewozu rzeczy, jeżeli uzna, że stan rzeczy jest wadliwy, opakowanie niedostateczne lub gdy rzeczy, które wymagają opakowania, nie zostały przez nadawcę w ogóle opakowane. Tym samym może uchronić się od odpowiedzialności za powstałą szkodę transportową.

Przyjmuje się, iż odmowa przyjęcia przesyłki jest uprawnieniem przewoźnika.

Oczywistym jest, iż w przypadku odmowy przyjęcia przesyłki do przewozu pojawia się problem w relacjach nadawca - przewoźnik. Często zdarza się, iż strony odstępują od zawartych umów lub też odmowa przyjęcia towaru przez przewoźnika była nieuzasadniona.

Dlatego aby uchronić się od powyższych problemów Prawo przewozowe przyznaje dodatkowe uprawnienie przewoźnikowi.Przewoźnik w takiej sytuacji może uzależnić przyjęcie przesyłki pod warunkiem złożenia przez nadawcę towaru odpowiedniego oświadczenie o stanie przesyłki. Powyższe oświadczenie winno być umieszczone w liście przewozowym.

Konstrukcja prawna przewidziana w Prawie przewozowym może nie jest idealnym rozwiązaniem, albowiem w praktyce przewoźnicy często biorą na siebie odpowiedzialność za wadliwy stan przesyłki. Natomiast nadawcy towaru odmawiają dokonania wpisów w liście przewozowym. Jednakże pozwala na zaoszczędzenie przewoźnikom czasu i pieniędzy, a jej skuteczne wykorzystywania pozwala uchronić przewoźnika o odpowiedzialności za powstałą w czasie przewozu szkodę transportową.

 

 

Zapraszamy do współpracy i skorzystania z formularza kontaktowego -> Kliknij tutaj

 

 

Zobacz wszystkie artykuły

 

Kontakt

Dane kontaktowe.

Kancelaria Radcy Prawnego
Piotr Michałowski

NIP: 7792235388
REGON: 302504037

 • Adres korespondencyjny:
  ul. Lotosowa 35
  60 - 175 Poznań
 • Adres siedziby głównej:
  ul. Matejki 32/33 lok. 1
  60 – 768 Poznań


Przed wizytą prosimy o kontakt w celu umówienia spotkania:


Kod QR - Kancelaria Piotr Michałowski
Facebook
linkedin

 • Please use a REAL email address so that we can get back to you.