Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.
 • 001.jpg
 • 002.jpg
 • 003.jpg
 • 004.jpg
 • 005.jpg
 • 006.jpg

Prawo przewozowe - Konwencja CMR - braki w dokumentacji przewozowej a kara umowna

 • Prawo przewozowe - Konwencja CMR - braki w dokumentacji przewozowej a kara umowna

  Prawo transportowe - braki w dokumentacji przewozowej a kara umowna

  Miło Nam poinformować, iż w wyniku przedstawionej przez Kancelarii argumentacji prawnej Sąd I instancji zasądził całość roszczenia dochodzonego pozwem.
  Sprawa dotyczyła przewoźnika, który wykonywał czynności przewozu towaru według Konwencji CMR. Zlecający nie dokonał płatności, albowiem obciążył przewoźnika karą umowną z tytułu błędnie wpisanych danych do listu przewozowego. Po przesłaniu noty obciążeniowej dokonał potrącenia należności.
  Sąd I instancji nie miał żadnych wątpliwości, iż takie działanie narusza bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa transportowego tj. Konwencji CMR. Jak zostało wskazane w wyroku:

  • Zważyć bowiem należy, że w konwencji CMR brak jest regulacji uzależniającej zapłatę przewoźnikowi wynagrodzenia od prawidłowego wypełnienia listu przewozowego. Mając na uwadze przepis art. 41 ust. 1 konwencji CMR, zapis uzależniający wypłatę wynagrodzenia od prawidłowego wypełnienia listu przewozowego, czy od spełnienia innych, dodatkowych warunków, jest sprzeczny z zapisami konwencji CMR.
  • Konstatując powyższe rozważania sąd uznał, że zastrzeżona kara umowna za niewypełnienie pół nr 16/17 i 20 jest nieważna, gdyż zmierza do obejścia przepisów konwencji CMR - nie można uzależnić wypłaty wynagrodzenia od prawidłowego wypełnienia listu przewozowego, skoro sam przewóz został wykonany zgodnie z umową i bez jakichkolwiek zastrzeżeń.  Zgodnie z art. 58 § 1 k.c. czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy. Zgodnie z art. 58 § 3 k.c. jeżeli nieważnością dotknięta jest tylko część czynności prawnej, czynność pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana.

  Jest to kolejne orzeczenie uzyskane przez Naszą Kancelarię wskazujące na nieważność kar umownych zastrzeżonych w zleceniach transportowych z uwagi na sprzeczność ich z Prawem przewozowym lub Konwencją CMR.

   

   

   

  Zapraszamy do współpracy i skorzystania z formularza kontaktowego -> Kliknij tutaj

   

   

  Zobacz wszystkie artykuły

Kontakt

Dane kontaktowe.

Kancelaria Radcy Prawnego
Piotr Michałowski

NIP: 7792235388
REGON: 302504037

 • Adres korespondencyjny:
  ul. Lotosowa 35
  60 - 175 Poznań
 • Adres siedziby głównej:
  ul. Matejki 32/33 lok. 1
  60 – 768 Poznań


Przed wizytą prosimy o kontakt w celu umówienia spotkania:


Kod QR - Kancelaria Piotr Michałowski
Facebook
linkedin

 • Please use a REAL email address so that we can get back to you.