Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.
 • 001.jpg
 • 002.jpg
 • 003.jpg
 • 004.jpg
 • 005.jpg
 • 006.jpg

Prawo Lokalowe

Prawo lokalowe

Złożenia pozwu przez wspólnotę mieszkaniową przeciwko jej członkowi o zapłatę należności z tytułu obciążających go kosztów - stanowi czynność tzw. zwykłego zarządu.

Zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali wspólnota mieszkaniowa jest zobowiązana do powołania zarządu - w przypadku gdy lokali wyodrębnionych wraz z lokalami niewyodrębnionymi jest więcej niż siedem. Natomiast zarząd jest zobowiązany do kierowania sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentowania jej na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali.

Ustawodawca przewidział, iż zarząd w przypadku tzw. czynności zwykłego zarządu jest uprawniony do podejmowania czynności samodzielnie. W przypadku czynności przekraczających zwykły zarząd, zarządowi wspólnoty mieszkaniowej jest potrzebna uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na dokonanie tej czynności oraz udzielająca zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów stanowiących czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu w formie prawem przewidzianej. Tak ukształtowane regulacje prawne spowodowały, iż Sądowi Najwyższemu zostało przedstawione pytanie prawne: Czy wystąpienie przez wspólnotę mieszkaniową z pozwem przeciwko członkowi tej wspólnoty o zapłatę sumy pieniężnej z tytułu obciążających takiego członka kosztów na rzecz wspólnoty, wynikających z art. 13 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz.U. 2000, Nr 80, poz. 903 ze zm.), stanowi czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu w rozumieniu art. 22 ust. 2 tej ustawy ?

Uchwałą z dnia 18 października 2013 r. Sąd Najwyższy, w sprawie o sygn. akt: III CZP 42/13, stwierdził: Wystąpienie przez wspólnotę mieszkaniową z pozwem przeciwko członkowi tej wspólnoty o zapłatę sumy pieniężnej z tytułu obciążających takiego członka kosztów na rzecz wspólnoty, stanowi czynność zwykłego zarządu w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokalu (jednolity tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.).

W przedmiotowej sprawie nie zostało jeszcze opublikowane uzasadnienie.

 

 

Zapraszamy do współpracy i skorzystania z formularza kontaktowego -> Kliknij tutaj

 

 

Zobacz wszystkie artykuły

 

Kontakt

Dane kontaktowe.

Kancelaria Radcy Prawnego
Piotr Michałowski

NIP: 7792235388
REGON: 302504037

 • Adres korespondencyjny:
  ul. Lotosowa 35
  60 - 175 Poznań
 • Adres siedziby głównej:
  ul. Matejki 32/33 lok. 1
  60 – 768 Poznań


Przed wizytą prosimy o kontakt w celu umówienia spotkania:


Kod QR - Kancelaria Piotr Michałowski
Facebook
linkedin

 • Please use a REAL email address so that we can get back to you.