Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.
 • 001.jpg
 • 002.jpg
 • 003.jpg
 • 004.jpg
 • 005.jpg
 • 006.jpg

Odszkodowania za szkody górnicze

Odszkodowania za szkody górnicze

Odszkodowania za szkody górnicze - Specjalizacja.

Kancelaria Radcy Prawnego Piotra Michałowskiego posiada doświadczenie w zakresie reprezentowania Klientów w procesach dotyczących uzyskiwania odszkodowań od przedsiębiorców górniczych, z tytułu szkód wyrządzonych ruchem zakładów górniczych oraz pozostałych szkód wynikających z prawa geologicznego i górniczego. W chwili obecnej prowadzimy postępowania na rzecz mieszkańców gmin Miejska Górka i Krobia w przedmiocie planów wybudowania na terenie ww. gmin kopalni odkrywkowej węgla brunatnego.

Budowa m.in. kopalni odkrywkowej jest inwestycją złożoną i obwarowaną szeregiem procedur prawnych, których znajomość przez właścicieli oraz dzierżawców nieruchomości zagrożonych jej oddziaływaniem jest niezbędna dla ochrony ich interesów.

W związku z powyższym zakres świadczonych usług związanych z odszkodowaniem za szkody górnicze obejmuje następujące kwestię:

 • zastępstwo prawne przed organami administracji publicznej w sprawach o uzyskanie przez przedsiębiorcę górniczego koncesji,
 • doradztwo prawne w sprawach związanych z czasowym zajęciem nieruchomości przez przedsiębiorcę górniczego:
  • negocjacje z przedsiębiorcą górniczym, w szczególności w zakresie wynagrodzenia za czasowe zajęcie nieruchomości oraz sposobu i czasokresu zajęcia nieruchomości;
  • zastępstwo prawne w sprawach sądowych dotyczących zezwolenia na tzw. czasowe zajęcie nieruchomości, w tym składanie środków odwoławczych oraz nadzwyczajnych środków zaskarżenia;
 • doradztwo i zastępstwo prawne w sprawach dotyczących rekompensaty możliwych szkód związanych z działalnością przedsiębiorcy górniczego, tj.:
  • zapłaty wynagrodzenia za szkody związane z umożliwieniem korzystania z nieruchomości lub jej części przez czas oznaczony (tzw. czasowe zajęcie nieruchomości); wynagrodzenie to obejmuje m.in.:
   1. szkody w uprawach, w tym utracone korzyści;
   2. koszty rekultywacji gruntu;
   3. utratę wartości nieruchomości;
   4. wynagrodzenie za umieszczenie na gruncie piezometru;
  • nabycia przez przedsiębiorcę górniczego, na żądanie właściciela, nieruchomości która na skutek działań tego przedsiębiorcy nie nadaje się do wykorzystania na dotychczasowe cele;
  • nabycia przez przedsiębiorcę górniczego, który uzyskał koncesję na wydobywanie węgla brunatnego, nieruchomości lub jej części położonej w obszarze górniczym, w zakresie niezbędnym do wykonywania zamierzonej działalności (wywłaszczenie nieruchomości);
  • zapłaty odszkodowania za działania przedsiębiorcy górniczego zakłócające korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę (immisje);
  • zapłaty odszkodowania za szkody wyrządzone ruchem przedsiębiorstwa górniczego (tzw. szkody górnicze).

 

 

Zapraszamy do współpracy i skorzystania z formularza kontaktowego -> Kliknij tutaj

 

 

Zobacz wszystkie artykuły

 

Kontakt

Dane kontaktowe.

Kancelaria Radcy Prawnego
Piotr Michałowski

NIP: 7792235388
REGON: 302504037

 • Adres korespondencyjny:
  ul. Lotosowa 35
  60 - 175 Poznań
 • Adres siedziby głównej:
  ul. Matejki 32/33 lok. 1
  60 – 768 Poznań


Przed wizytą prosimy o kontakt w celu umówienia spotkania:


Kod QR - Kancelaria Piotr Michałowski
Facebook
linkedin

 • Please use a REAL email address so that we can get back to you.