Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.
 • 001.jpg
 • 002.jpg
 • 003.jpg
 • 004.jpg
 • 005.jpg
 • 006.jpg

Nieruchomości i inwestycje budowlane

Nieruchomości i inwestycje budowlane

Kancelaria skutecznie doradzała w sporze pomiędzy wykonawcą inwestycji budowlanej a inwestorem.

Z przyjemnością informujemy, iż Kancelaria, działając na zlecenie wykonawcy inwestycji budowlanej, skutecznie doradzała w sporze z jej inwestorem. Spór dotyczył obowiązku zapłaty przez wykonawcę na rzecz inwestora kary umownej z tytułu opóźnienia wykonania robót budowlanych.

W dniu wczorajszym Sąd Apelacyjny w Katowicach prawomocnie oddalił apelację powoda tj. inwestora. Sąd wskazał, że wykonawca ma rację twierdząc, iż obowiązek zapłaty kary umownej z tytułu opóźnienia wykonania robót budowlanych powstaje w momencie gdy naruszenie zobowiązania powstało na skutek okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność. Jednakże Sąd wskazał, że wykonawca, co do zasady, nie ponosi odpowiedzialności z tytułu obiektywnych przyczyn wstrzymania prowadzonych przez niego robót budowlanych np. zbyt niskich temperatur ? co uniemożliwia, w sposób zgodny z należytą starannością, wykonać umówionych robót budowlanych.

Powyższy wyrok nie oznacza, że w każdym przypadku podmiot zainteresowany może powołać się na fakt, iż wykonanie np. robót budowlanych było niemożliwe ze względu na złe warunki atmosferyczne. Punktem wyjścia do rozważań czy warunki atmosferyczne mogłyby mieć wpływ na prawa i obowiązki stron umowy jest to, czy np. wykonawca przy zawarciu umowy dochował należytej staranności w zakresie m.in. określenia czasu wykonania robót i przedmiotu robót.

 

 

Zapraszamy do współpracy i skorzystania z formularza kontaktowego -> Kliknij tutaj

 

 

Zobacz wszystkie artykuły

 

Kontakt

Dane kontaktowe.

Kancelaria Radcy Prawnego
Piotr Michałowski

NIP: 7792235388
REGON: 302504037

 • Adres korespondencyjny:
  ul. Lotosowa 35
  60 - 175 Poznań
 • Adres siedziby głównej:
  ul. Matejki 32/33 lok. 1
  60 – 768 Poznań


Przed wizytą prosimy o kontakt w celu umówienia spotkania:


Kod QR - Kancelaria Piotr Michałowski
Facebook
linkedin

 • Please use a REAL email address so that we can get back to you.