Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.
 • 001.jpg
 • 002.jpg
 • 003.jpg
 • 004.jpg
 • 005.jpg
 • 006.jpg

Konwencja CMR - międzynarodowe prawo przewozowe

Konwencja CMR - międzynarodowe prawo przewozowe

Sposoby oraz forma zawierania umów w międzynarodowym transporcie towarów na gruncie Konwencji CMR.

Bardzo częstym problemem wśród Klientów Kancelarii z branży transportowej jest to w jakiej formie i w jaki sposób zawrzeć umowę przewozu towarów.

Na gruncie Konwencji CMR nie została przewidziana żadna szczególna forma w jakiej strony mogą zawrzeć umowę międzynarodowego przewozu towaru. Najczęstszą formą zawarcia umowy przewozu jest forma ustna, która następnie jest potwierdzana pisemnie oraz przesyłana pomiędzy stronami mailowo. Powyższe działania na pewno wpływa na szybkość oraz efektywność pracy. Jednakże niesie za sobą wiele niebezpieczeństw np. dla poszczególnych zapisów umownych ustawa przewiduje zachowanie zwykłej formy pisemnej. Umowa ustna powoduje również, że trudno w sądzie osobie uprawnionej dowieść jaką rzeczywiście treść miała zawarta umowa. W związku z tym przed zawarciem umowy warto zadbać aby treść zawartej umowy została sporządzona w przypisanej formie oraz była zgodna z rzeczywistymi oświadczeniami stron umowy.

Jeszcze większy problem sprawia ustalenie sposobu zawarcia umowy. Konwencja CMR nie odnosi się do przedmiotowej problematyki. Tym samym stosując odesłanie do krajowego systemu prawa należy wskazać, iż najczęstszym przypadkiem zawarcia umowy będzie przyjęcie oferty tj. zlecenia transportowego. Do zawarcia umowy przewozu może również dojść poprzez przystąpienie do wykonania umowy oraz przez tzw. milczące przyjęcie oferty, gdy strony pozostają w stałych stosunkach gospodarczych. Jednakże najczęstszym problemem pojawiającym się w praktyce jest określenie czy strony były związane swoimi oświadczeniami dotyczącymi zawarcia umowy oraz w jakim zakresie.

Mając na uwadze powyższe warto przed złożeniem oferty lub jej przyjęciem w sposób dogłębny przeanalizować treść zlecenia transportowego oraz własne położenie prawne - tak aby uniknąć ewentualnych sporów ww. zakresie.

Należy pamiętać, iż sam list przewozowy na gruncie Konwencji CMR stanowi jedynie potwierdzenia zawarcia przez strony umowy. Natomiast list przewozowy nie przesądza o treści zawartej pomiędzy stronami umowy. Tym samym można uznać, iż list przewozowy ma ograniczoną wartość dowodową, albowiem w większości przypadków nie odzwierciedla treści umowy - zlecenia transportowego.

Pełna treść konwencji CMR -> pobierz.

 

 

Zapraszamy do współpracy i skorzystania z formularza kontaktowego -> Kliknij tutaj

 

 

Zobacz wszystkie artykuły

 

Kontakt

Dane kontaktowe.

Kancelaria Radcy Prawnego
Piotr Michałowski

NIP: 7792235388
REGON: 302504037

 • Adres korespondencyjny:
  ul. Lotosowa 35
  60 - 175 Poznań
 • Adres siedziby głównej:
  ul. Matejki 32/33 lok. 1
  60 – 768 Poznań


Przed wizytą prosimy o kontakt w celu umówienia spotkania:


Kod QR - Kancelaria Piotr Michałowski
Facebook
linkedin

 • Please use a REAL email address so that we can get back to you.