Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.
 • 001.jpg
 • 002.jpg
 • 003.jpg
 • 004.jpg
 • 005.jpg
 • 006.jpg

Doradztwo korporacyjne - odpowiedzialność członka zarządu spółki - tytuł egzekucyjny

TPL_SUBTITLE_DORADZTWO_KORPORACYJNE_-_ODPOWIEDZIALNOść_CZłONKA_ZARZąDU_SPółKI_-_TYTUł_EGZEKUCYJNY

Doradztwo korporacyjne - odpowiedzialność członka zarządu spółki - tytuł egzekucyjny

Brak odpowiedzialności członka zarządu spółki z o.o. w przypadku braku tytułu egzekucyjnego przeciwko samej spółce.

Jak wynika z orzeczenia Sądu Najwyższego w sprawie o sygn. I CSK 286/13 konieczną przesłanką odpowiedzialności członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest posiadanie przez wierzyciela tytułu egzekucyjnego przeciwko samej spółce. Innymi słowy wytoczenie powództwa przeciwko członkowi zarządu, w przypadku braku prawomocnego wyroku np. zasądzającego należność pieniężną od spółki na rzecz wierzyciela, naraża powoda na oddalenie powództwa przez Sąd rozpoznający sprawę.

Jednocześnie przypomnieć należy, iż zgodnie z art. 299 KSH członek zarządu spółki z o.o. odpowiada za zobowiązania spółki jeżeli egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody.

 

 

 

Zapraszamy do współpracy i skorzystania z formularza kontaktowego -> Kliknij tutaj

 

 

Zobacz wszystkie artykuły

 

Kontakt

Dane kontaktowe.

Kancelaria Radcy Prawnego
Piotr Michałowski

NIP: 7792235388
REGON: 302504037

 • Adres korespondencyjny:
  ul. Lotosowa 35
  60 - 175 Poznań
 • Adres siedziby głównej:
  ul. Matejki 32/33 lok. 1
  60 – 768 Poznań


Przed wizytą prosimy o kontakt w celu umówienia spotkania:


Kod QR - Kancelaria Piotr Michałowski
Facebook
linkedin

 • Please use a REAL email address so that we can get back to you.