Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.
 • 001.jpg
 • 002.jpg
 • 003.jpg
 • 004.jpg
 • 005.jpg
 • 006.jpg

Baza wiedzy i porad

 • Prawo przewozowe - Konwencja CMR - braki w dokumentacji przewozowej a kara umowna

  Prawo transportowe - braki w dokumentacji przewozowej a kara umowna

  Kolejne orzeczenie uzyskane przez Naszą Kancelarię wskazujące na nieważność kar umownych zastrzeżonych w zleceniach transportowych z uwagi na sprzeczność ich z Prawem przewozowym lub Konwencją CMR.

  Więcej...

   
 • Prawo przewozowe - Konwencja CMR - kara pieniężna

  Czy kara pieniężna nałożona przez ITD za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym ulega przedawnieniu?

  Zgodnie z art. 92a ustawy o transporcie drogowym Podmiot wykonujący przewóz drogowy lub inne czynności związane z tym przewozem z naruszeniem obowiązków lub warunków przewozu drogowego, podlega karze pieniężnej w wysokości od 50 złotych do 10 000 złotych za każde naruszenie.

  Więcej...

   
 • Prawo przewozowe - Konwencja CMR - Prawo transportowe

  Komisja kieruje do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Polsce w związku z systemem zezwoleń na przemieszczanie się po drogach określonymi samochodami ciężarowymi.

  W dniu 17 listopada 2016 r. Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Polsce w związku z nieprawidłowym wdrożeniem dyrektywy Rady 96/53/WE w sprawie maksymalnych obciążeń i wymiarów określonych pojazdów drogowych.

  Więcej...

   
 • Prawo przewozowe - Konwencja CMR - Szkoda transportowa

  Dlaczego warto skorzystać z usług Kancelarii specjalizującej się w prawie transportowym?

  Od 2012 r. pomagamy Naszym Klientom w kwestiach prawnych związanych z krajowym i międzynarodowym prawem przewozowym.
  Z uwagi na specyfikę prawną prawa przewozowego uważamy, iż pomoc prawna jest niezbędna, albowiem prawo przewozowe przewiduje m.in. odrębne zasady dochodzenia roszczeń w przewozie, odrębne zasady odpowiedzialności podmiotów uczestniczących w łańcuchu dostaw.

  Więcej...

   
 • Polisolokaty Poznań - odzyskanie opłat likwidacyjnych

  Od 2012 r. pomagamy Naszym Klientom w sporach z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi związanymi z odzyskaniem opłat likwidacyjnych oraz innych opłat pobranych przez Ubezpieczyciela.

  Zazwyczaj pierwszym pytaniem Naszych Klientów jest: czy walka w sądzie z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi jest trudna?

  Więcej...

   
 • Czy wystawienie błędnej faktury stanowi powód do odmowy zapłaty

  Czy wystawienie błędnej faktury stanowi przyczynę do braku jej zapłaty za wykonany przewóz towarów?

  Rozwój branży transportowej spowodował, iż w obrocie gospodarczym pojawiło się wiele praktyk transportowych oraz zapisów umownych które w wyniku ich wielokrotnego powielania wpisały się na stałe do kanonu umów transportowych. Jednym ze standardowych zapisów znajdujących się w zleceniu transportowym jest ten wskazujący, że kontrahentowi przysługuje prawo do wstrzymania lub odmowy zapłaty przewoźnego z uwagi na błędy w wystawionej przez przewoźnika fakturze VAT.

  Więcej...

   
 • Prawo przewozowe - artykuł radcy prawnego Piotra Michałowskiego dla portalu Prawo i Logistyka

  Czy można zatrzymać kierowcy uprawnienia do kierowania z uwagi na podejrzenie spowodowania kolizji drogowej?

  Czy można zatrzymać kierowcy uprawnienia do kierowania z uwagi na podejrzenie spowodowania kolizji drogowej?
  Najczęściej spotykaną przyczyną powstania szkody w transporcie jest uszkodzenie przewożonego towaru, które powstało podczas załadunku, czy nieprawidłowe zabezpieczenie towaru na ciężarówce. Może ona również powstać przykładowo w wyniku wypadku drogowego.

  Więcej...

   
 • Prawo przewozowe - Konwencja CMR - pomoc prawna dla firm transportowych

  Pomoc prawna dla firm transportowych.

  Zawarłeś niekorzystną umowę świadczenia usług transportowych i boisz się ja rozwiązać?
  Kontrahent nie płaci za wykonane usługi transportowe?
  Korzystasz z wzoru zlecenia, ale masz wątpliwość czy w sposób należyty Cię chroni?

  Więcej...

   
 • Konwencja CMR - Prawo przewozowe - Szkoda transportow - Awaria samochodu

  Czy awaria samochodu zwalnia przewoźnika z odpowiedzialności w transporcie międzynarodowym?

  Awaria samochodu należącego do przewoźnika podczas wykonywania czynności transportowych jest jedną z najczęściej powoływanych okoliczności niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez przewoźnika.

  Więcej...

   
 • Prawo przewozowe - Konwencja CMR - Szkoda transportowe

  Rażące niedbalstwo przewoźnika

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiedzialność przewoźnika za przewożony towar ograniczona jest zakresem wskazanym w ustawie Prawo przewozowe oraz Konwencji CMR. W związku z tym wystąpienie rażącego niedbalstwa przewoźnika oznacza często utratę możliwości powoływania się na ww. ograniczenia odpowiedzialności. Co więcej przewoźnik odpowiada za działania lub zaniechania swoich kierowców prowadzących pojazd mechaniczny.

  Więcej...

   
 • Odpowiedzialność za czynności ładunkowe w świetle przepisów Prawa przewozowego i Konwencji CMR

  Aktualności - Prawo transportowe.

  Czynności ładunkowe są podstawowymi czynnościami, które występują przy wykonywaniu transportu towaru. Bez nich przewóz towaru stałby się niemożliwy. Wbrew potocznemu znaczeniu czynności ładunkowe nie są związane tylko z załadunkiem towaru, lecz również z rozładunkiem i przeładunkiem w trakcie przewozu. Dodatkowo obok wspomnianych czynności istnieją również czynności związane z rozmieszczeniem towaru na środku transportu oraz jego zabezpieczeniem.

  Więcej...

   
 • Prawo przewozowe oraz Konwencja CMR

  Reklamacje i roszczenia w branży TSL - aspekty prawne i praktyka.

  Miło Nam poinformować, iż radca prawny Piotr Michałowskie po raz kolejny został zaproszony, jako prawnik specjalizujący się w prawie przewozowym, do poprowadzenia w dniu 15 lutego 2016 r. w Warszawie szkolenia w zakresie "Zabezpieczenia i windykacje w umowach transportowych".
  Szkolenie pod patronatem radcy prawnego Piotra Michałowskiego ma przybliżyć uczestnikom kwestię kluczowych elementów związanych z zabezpieczeniem interesów i windykacją należności w umowach dotyczących prawa przewozowego.

  Więcej...

   
 • Prawo pracy - kontrola korespondencji służbowej pracownika przez pracodawcę

  Kontrola korespondencji służbowej pracownika przez pracodawcę - uwagi do wyroku ETS.

  W zeszłym tygodniu media informowały, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, iż pracodawcy co do zasady przysługuje uprawnienie do kontroli korespondencji mailowej pracownika a takie działanie nie stanowi naruszenia prawa do prywatności pracownika oraz tajemnicy korespondencji.

  Więcej...

   
 • O charakterze umowy nie decyduje jej nazwa a treść - rozróżnienie umowy spedycji od umowy przewozu

  Nieustanny rozwój branży transportowej powoduje, iż coraz częściej podmioty uczestniczące w łańcuchu dostaw nie zwracają uwagi, jaką zawierają umowę z kontrahentem. Dopiero ewentualny spór sądowy uświadamia im, jakie popełniły błędy podczas jej zawierania. Ma to również wpływ na określony rodzaj odpowiedzialności odszkodowawczej, który może powstać w związku z realizowanym zleceniem transportu. Aby móc skutecznie zabezpieczyć interes prawny firmy warto jest poznać charakter umów, jakie są zawierane w branży transportowej.

  Więcej...

   
 • Odszkodowania - precedensowy wyrok

  Odszkodowanie za hałas również dla mieszkańców strefy zewnętrznej ustanowionej wokół lotniska Ławica.

  Tak orzekł niedawno Sąd Okręgowy w Poznaniu uchylając wyrok Sądu Rejonowego w Poznaniu i przekazując sprawę do ponownego rozpoznania.

  Więcej...

   
 • Polisolokaty - jak odzyskać środki z polisolokaty

  Jak odzyskać środki z polisolokaty?

  Jest to najczęściej stawiane pytanie przez Naszych klientów w sprawach związanych z odzyskaniem opłaty likwidacyjnej, wartości wykupu oraz innych opłat pobieranych przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Kancelaria Radcy Prawnego Piotra Michałowskiego od 2012 r. reprezentuje Klientów w sporach związanych z uznaniem postanowień umownych dotyczących m.in. opłat likwidacyjnych, opłat od wykupu, opłat administracyjnych za niewiążące konsumentów.

  Więcej...

   
 • Logistyka i transport - oferta współpracy

  Problematyczne aspekty działalności przewoźnika i spedytora w świetle przepisów Prawa przewozowego i Konwencji CMR.

  Dynamika rozwoju rynku branży transportowej powoduje, iż coraz więcej przedsiębiorstw nie jest w stanie w sposób należyty chronić swoich praw. Fakt ten wynika ze specyfiki prawa transportowego oraz zmiennych uregulowań prawnych, w tym zmiennych interpretacji Prawa przewozowego oraz Konwencji CMR.

  Więcej...

   
 • Prawo Pracy - umowa o zakazie konkurencji

  Problematyka umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy w przypadku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę.

  W ramach Naszej codziennej praktyki pomagamy Klientom w regulowaniu problemów dotyczących Prawa pracy. Dla tego też wiemy jakim niezbędnym instrumentem ochrony praw pracodawcy jest umowa o zakazie konkurencji oraz umowa o zachowaniu poufności.

  Więcej...

   
 • Prawo przewozowe - Konwencja CMR - Uszkodzenie towaru

  Uszkodzenie towaru w wyniku wypadku drogowego spowodowanego przez osobę trzecią- odpowiedzialność przewoźnika - artykuł opublikowany na portalu www.etransport.pl.

  Artykuł przedstawia problematykę odpowiedzialności przewoźnika podczas przewozu towaru na terytorium Polski związaną z uszkodzeniem towaru powstałego na skutek wypadku drogowego - spowodowanego wyłącznie przez osobę trzecią.

  Więcej...

   
 • Prawo spadkowe - zmiany w 2016 r.

  Pragniemy Państwa poinformować, iż z dniem 18 października 2015 r. uległy zmianie przepisy regulujące odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe spadkodawcy.

  Więcej...

   
 • Prawo pracy

  Projekty zmian w prawie pracy.

  Na początku roku informowaliśmy o zmianach w prawie pracy wchodzących w Nowym Roku oraz przygotowywanych projektach zmian. Z powyższym wpisem można zapoznać się pod linkiem:  http://kancelaria-michalowski.pl/najwazniejsze-zmiany-oraz-projekty-zmian-w-prawie-pracy-w-2015-r

  Pragniemy poinformować, iż na przełomie marca /kwietnia 2015 r. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w Kodeksie pracy.

  Poniżej przedstawiamy zakres najważniejszych zmian:

  Więcej...

   
 • Zabezpieczenia i windykacje w umowie transportowej

  Prawo przewozowe, Konwencja CMR - czyli Problematyczne aspekty umów transportowych w praktyce.

  Miło Nam poinformować, iż w dniach 18 - 19 maja 2015 r. Kancelaria będzie uczestniczyła w szkoleniu dotyczącym "Problematycznych aspektów umów transportowych w praktyce".

  Mecenas Piotr Michałowski będzie prowadził część szkolenia w zakresie "Zabezpieczenia i windykacje w umowie transportowej", z uwzględnieniem specyfiki ustawy Prawo przewozowe oraz Konwencji CMR.

  Więcej...

   
 • Polisolokata - zwrot opłaty likwidacyjnej

  Sukces Kancelarii w sporze o zwrot opłaty likwidacyjnej z tytułu rozwiązania umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

  Jak odzyskać środki z polisolokaty? Jest to najczęściej stawiane pytanie przez Naszych klientów w sprawach o odzyskania opłaty likwidacyjnej z polisolokaty.

  Niestety w wielu przypadkach sprawa o odzyskanie środków z polislokaty jest prowadzona przez Kancelarię w postępowaniu sądowym.

  Więcej...

   
 • Windykacja i prawo upadłościowe - BTE

  Wpływ wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie BTE na umowy zawarte przed dniem uchylenia przepisów niezgodnych z Konstytucją.

  Jak wynika z doniesień medialnych przepisy dotyczące BTE tracą moc w dniu 01 sierpnia 2016 r. Powyższe jest wynikiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który w orzeczeniu z dnia 14 kwietnia 2015 r. stwierdził, że art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. ? Prawo bankowe są niezgodne z art. 32 ust. 1 Konstytucji.

  Więcej...

   
 • Prawo przewozowe - odpowiedzialność przewoźnika

  Odmowa przyjęcia przesyłki do przewozu prze przewoźnika na gruncie ustawy Prawo przewozowe.

  Na gruncie ustawy Prawo przewozowe jednym z podstawowych obowiązków przewoźnika jest sprawdzenie stanu przesyłki oraz jej opakowania. W przypadku zaniedbania ww. obowiązku przewoźnik może liczyć się z tym, że poniesie odpowiedzialność np. w przypadku uszkodzenia lub ubytku towaru.

  Więcej...

   
 • Konwencja CMR - międzynarodowe prawo przewozowe

  Sposoby oraz forma zawierania umów w międzynarodowym transporcie towarów na gruncie Konwencji CMR.

  Bardzo częstym problemem wśród Klientów Kancelarii z branży transportowej jest to w jakiej formie i w jaki sposób zawrzeć umowę przewozu towarów.

  Na gruncie Konwencji CMR nie została przewidziana żadna szczególna forma w jakiej strony mogą zawrzeć umowę międzynarodowego przewozu towaru. Najczęstszą formą zawarcia umowy przewozu jest forma ustna, która następnie jest potwierdzana pisemnie oraz przesyłana pomiędzy stronami mailowo.

  Więcej...

   
 • Polisolokata - opłata likwidacyjna

  Czy wiesz od kiedy należą Ci się odsetki ustawowe za pobraną opłatę likwidacyjną?

  Polisolokaty jako umowa ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym była często postrzegana przez konsumentów jako atrakcyjna forma inwestowania swoich oszczędności. Problemy pojawiały się wtedy kiedy konsument chciał rozwiązać stosunek prawny z Towarzystwem Ubezpieczeniowym. Często Towarzystwo Ubezpieczeniowe tytułem opłaty likwidacyjnej pobiera z konta konsumentów całość lub większą część zgromadzonych środków.

  Więcej...

   
 • Prawo spadkowe - zachowek

  Czy wiesz w jakim terminie przedawnia się roszczenie o zachowek?

  Jednym z najczęściej spotykanych roszczeń na gruncie prawa spadkowe jest roszczenie spadkobierców o tzw. zachowek.

  Z uwagi na fakt, iż roszczenie o zachowek ma charakter roszczenia majątkowego ulega przedawnieniu.

  Zgodnie z art. 1007 Kodeksu cywilnego roszczenia o zachowek przedawniają się z upływem 5 lat od dnia otwarcia spadku.

  Więcej...

   
 • Polisolokaty

  Zwrot opłat likwidacyjnych, opłat od wykupu, opłat administracyjnych z polisolokaty - pozew.

  Kancelaria Radcy Prawnego Piotra Michałowskiego specjalizuje się w prowadzeniu spraw związanych z problematyką tzw. polisolokat - ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Odzyskujemy na rzecz konsumentów pobrane nienależnie przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe środki pieniężne stanowiące równowartość opłaty likwidacyjnej, opłaty od wykupu, opłaty administracyjnej lub opłaty od zarządzania.

  Więcej...

   
 • Prawo spadkowe

  Sprawy spadkowe Poznań - Prawo spadkowe.

  Śmierć osoby najbliższej jest trudnym momentem dla całej rodziny. W gruncie rzeczy trudno w takich chwilach myśleć o problematyce prawa spadkowego. Również za życia problematyka dziedziczenia nie jest dla wielu osób rzeczą priorytetową. Niestety brak uregulowań kwestii spadkowych powoduje wiele konfliktów po śmierci spadkodawcy, których można byłoby uniknąć gdyby spadkodawca za życia poczynił określone czynności.

  Więcej...

   
 • Nieruchomości i inwestycje budowlane - budujesz, remontujesz

  Budujesz, remontujesz ... pamiętaj wynagrodzenie ryczałtowe nie zawsze pokryje koszty robót dodatkowych

  Strony umowy o dzieło lub o roboty budowlane w przeważające części zawierając stosowną umowę przewidują, iż wykonawcy należne będzie wynagrodzenie ryczałtowe za wykonaną pracę.

  Często Inwestor w procesie budowlanym łączy pojęcie wynagrodzenia ryczałtowego ze wszystkimi pracami jakie musi wykonać Wykonawca aby ukończyć przedmiot umowy.

  Więcej...

   
 • Prawo lokalowe - specjalizacja

  Podstawowy zakres obsługi prawnej w ramach specjalizacji prawo lokalowe

  Jedną z podstawowych specjalizacji Kancelarii jest obsługa prawna osób fizycznych oraz prawnych w zakresie szeroko rozumianego prawa lokalowego. Dzięki zdobytemu doświadczeniu oferujemy kompleksową obsługę prawną na każdym etapie postępowania. Dlatego warto zapoznać się z najistotniejszymi aspektami pomocy prawnej ww. zakresie.

  Więcej...

   
 • Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych

  Problematyczne aspekty windykacji należności pieniężnych na rzecz wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych - część 1

  Kancelaria Radcy Prawnego Piotra Michałowskiego w ramach obsługi prawnej wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych oferuje szeroki zakres usług związanych z windykacją należności pieniężnych na rzecz wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych.

  Nasze usługi obejmują m.in. prowadzenie polubownej windykacji należności, jak również prowadzenie postępowań sądowych i egzekucyjnych na rzecz spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych.

  Więcej...

   
 • Prawo przewozowe

  Szkoda transportowa - Prawo przewozowe i Konwencja CMR.

  Dynamika rozwoju rynku branży transportowej powoduje, iż coraz więcej przedsiębiorstw korzysta w praktyce ze stosowanych w obrocie prawnych wzorców umów, które mają zabezpieczać własne prawa i roszczenia. Podkreślić należy, aspekt zabezpieczenia praw oraz późniejszy etap windykacji należności jest jednym z kluczowych aspektów działalności branży transportowej, w szczególności, iż powyższy problem nie został w pełni uregulowany w Prawie przewozowym i Konwencji CMR.

  Więcej...

   
 • Prawo pracy

  Najważniejsze zmiany  oraz projekty zmian w prawie pracy w 2015 r.

  Nowy rok 2015 przyniósł dla pracowników oraz pracodawców kilka istotnych zmian w przepisach prawa pracy oraz kilka istotnych projektów zmian. Jak wiadomo stosunek pracy jest stosunkiem co do zasady opierającym się na przepisach Kodeksu pracy. Natomiast postanowienia Kodeksu pracy mają zazwyczaj charakter bezwzględnie obowiązujący. Oznacza to, iż ukształtowanie postanowień umów o pracę niezgodnie z przepisami prawa pracy może mieć negatywne konsekwencje prawne dla np. pracodawcy. Dlatego warto zapoznać się z najistotniejszymi zmianami wchodzącymi w życie w 2015 r. oraz projektami zmian.

  Więcej...

   
 • Prawo lokalowe - ochrona lokatorów

  Odszkodowanie za lokal socjalny.

  Wszystkim osobom posiadającym legitymację do dochodzenia od gminy odszkodowania za szkodę zw. z niedostarczeniem lokalu socjalnego uprawnionemu lokatorowi polecamy zapoznać się z treścią uchwały Sądu Najwyższego z dnia 03 grudnia 2014 r. (III CZP 92/14).

  Przedmiotowa uchwała dotyczy problematyki współwłasności nieruchomości i możliwości dochodzenia przez jednego ze współwłaścicieli całości odszkodowania od gminy.

  Więcej...

   
 • Usługi prawnicze - Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Michałowski

  Usługi prawnicze Poznań - Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Michałowski.

  Kancelaria Radcy Prawnego Piotra Michałowskiego świadczy usługi prawnicze dla osób fizycznych, prawnych, jak również dla organów administracji publicznej.

  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wskazujemy, iż nasze doświadczenie oraz wiedza pozwala w sposób kompleksowy przygotować rozwiązania prawne do specyfiki powierzanych Nam spraw przez Klienta.

  Więcej...

   
 • Obsługa prawna firm - windykacja należności

  Obsługa prawna firm - windykacja należności.

  Kłopoty w odzyskaniu należnych wierzytelności to jeden z poważniejszych problemów polskich przedsiębiorców. Skutkiem braku uzyskania zaspokojenia swojej wierzytelności są zatory płatnicze, które często są przyczyną utraty płynności finansowej czy bankructwa firm. Dlatego też nie czekając na rekcję dłużnika warto zabezpieczyć jak najlepiej swoje prawa.

  Więcej...

   
 • Konferencja w Warszawie

  Zapraszamy na szkolenie: Prawo przewozowe, Konwencja CMR - czyli Problematyczne aspekty umów transportowych w praktyce.

  Miło Nam poinformować, iż w dniach 17 - 18 grudnia 2014 r. Kancelaria będzie uczestniczyła w szkoleniu dotyczącym "Problematycznych aspektów umów transportowych w praktyce".

  Mecenas Piotr Michałowski będzie prowadził część szkolenia w zakresie "Zabezpieczenia i windykacje w umowie transportowej", z uwzględnieniem specyfiki ustawy Prawo przewozowe oraz Konwencji CMR.

  Więcej...

   
 • Rozwiązywanie sporów - zwrot podwójnej kwoty zadatku

  Sukces Kancelarii w sporze o zwrot podwójnej kwoty zadatku wpłaconego przy zawarciu umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości.

  Miło Nam poinformować, iż sukcesem zakończyła się sprawa Klientki Kancelarii w sporze o zwrot podwójnej kwoty zadatku z tytułu zawartej umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości.

  Prawomocnym wyrokiem Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił apelację powodów od wyroku Sądu Rejonowego w Trzciance oddalającego w całości powództwo.

  Więcej...

   
 • Konferencja - patronat merytoryczny

  Prawne aspekty windykacji należności pieniężnych w działalności wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych.

  Miło nam poinformować, iż Kancelaria została zaproszona do udziału w jubileuszowej edycji Regionalnych Spotkań Zarządców Nieruchomości organizowanej przez Polski Instytut Rozwoju Rynku. W ramach spotkania w Poznaniu w dniu 23.10.2014 r. Kancelaria poprowadzi panel dyskusyjny związany z prawnymi aspektami windykacji należności pieniężnych w działalności wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych. Zapraszamy do udziału w spotkaniu.

  Więcej...

   
 • Transport i Logistyka - windykacja należności

  Windykacja sądowa należności pieniężnych w krajowym transporcie towarów - część I.

  Problem zatorów płatniczych w branży transportowej jest problemem który dotyczy wielu firm transportowych. Nierzetelni partnerzy biznesowi, długie terminy płatności lub nieskuteczna windykacja pozasądowa, sprawia, że przedsiębiorca jest zmuszony wystąpić na drogę postępowania sądowego.

  Więcej...

   
 • Ochrona konkurencji i konsumentów - planujesz wakacje?

  Planujesz wakacje? Przed podpisaniem umowy sprawdź jakie masz prawa i obowiązki.

  Zbliża się koniec czerwca. W związku z tym uznać należy, iż to najwyższy czas na to aby poznać prawa i obowiązki stron umowy o świadczenie usług turystycznych - przed przystąpieniem do jej podpisania.

  Dla osób które zawarły już umowę - mamy dobrą wiadomość. W każdej chwili mogą sprawdzić czy ich umowa odpowiada przepisom prawa, albowiem zgodnie z art. 19 ustawy o usługach turystycznych.

  Więcej...

   
 • Ochrona konkurencji i konsumentów - zakup samochodu

  Planujesz zakup samochodu? Nie wychodząc z domu możesz sprawdzić historię pojazdu.

  W dniu 23 czerwca 2014 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uruchomiło dwie platformy usług:
  www.historiapojazdu.gov.pl
  www.bezpiecznyautobus.gov.pl

  Więcej...

   
 • Doradztwo korporacyjne - zmiana danych podmiotu w KRS

  Niższe opłaty za zmianę danych podmiotu w KRS.

  Od 30 maja 2014 r. zaczęły obowiązywać nowe stawki opłat za zamieszczenie ogłoszenia w MSiG kolejnych wpisów do KRS - na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego..

  Więcej...

   
 • Doradztwo korporacyjne - odpowiedzialność członka zarządu spółki - tytuł egzekucyjny

  Brak odpowiedzialności członka zarządu spółki z o.o. w przypadku braku tytułu egzekucyjnego przeciwko samej spółce.

  Jak wynika z orzeczenia Sądu Najwyższego w sprawie o sygn. I CSK 286/13 konieczną przesłanką odpowiedzialności członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest posiadanie przez wierzyciela tytułu egzekucyjnego przeciwko samej spółce. Innymi słowy wytoczenie powództwa przeciwko członkowi zarządu, w przypadku braku prawomocnego wyroku np. zasądzającego należność pieniężną od spółki na rzecz wierzyciela, naraża powoda na oddalenie powództwa przez Sąd rozpoznający sprawę.

  Więcej...

   
 • Konwencja CMR - prawo przewozowe

  Oferta usług prawnych w zakresie transportu, spedycji i logistyki.

  W dobie nieustającego rozwoju branży przewozowej, spedycyjnej oraz logistycznej wiele podmiotów gospodarczych szuka pomocy prawnej w zakresie skutecznego zabezpieczenia swoich interesów. Praktyka wskazuje, że bardzo wiele umów transportowych występujących w obrocie zawiera postanowienia, które w świetle norm wynikających z Prawa przewozowego i Konwencji CMR są nieważne. Dlatego nasza propozycja jest efektem szeregu doświadczeń we współpracy z klientami, z których wynika, że nieodpowiednie przygotowanie działalności firmy od strony prawnej często staje się przyczyną wielu problemów oraz naraża firmę na niepotrzebne koszty, a Przedsiębiorców na dodatkowy stres.

  Więcej...

   
 • Zakaz konkurencji - zachowania neutralności w umowach przewozu towarów

  Transport i Logistyka - publikacja prasowa na portalu etransport.pl.

  Zakaz konkurencji - zachowania neutralności w umowach przewozu towarów.

  Zapraszamy do zapoznania się z artykułem radcy prawnego Piotra Michałowskiego opublikowanym na portalu www.etransport.pl zatytułowanym "Zakaz konkurencji - zachowania neutralności w umowach przewozu towarów".
   
  Cały artykuł znajduje się na stronie: etransport.pl

   
 • Karanie właściciela pojazdu za niewskazanie kierującego

  Karanie właściciela pojazdu za niewskazanie kierującego - wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

  W dniu 12 marca 2014 r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie wydał w wyrok w sprawie o sygn. akt P 27/13 w którym stwierdził, iż zgodne z Konstytucją są przepisy które nakładają na właściciela pojazdu karę grzywny w przypadku gdy nie wskaże on komu powierzył pojazd do kierowania lub używania we właściwym czasie.

  Więcej...

   
 • Transport i Logistyka - publikacja prasowa na portalu etransport.pl

  Jurysdykcja sądowa oraz prawo właściwe według Konwencji CMR

  Zapraszamy do zapoznania się z artykułem radcy prawnego Piotra Michałowskiego opublikowanym na portalu www.etransport.pl zatytułowanym "Jurysdykcja sądowa oraz prawo właściwe według Konwencji CMR".
   
  Cały artykuł znajduje się na stronie: http://etransport.pl/

   
 • Ochrona konkurencji i konsumentów - wysoka opłata likwidacyjna

  Czy Ty również jesteś przywiązany do swojej polisy inwestycyjnej? Boisz się, że zostanie pobrana wysoka opłata likwidacyjna?  Pomożemy!

  Kancelaria Radcy Prawnego Piotra Michałowskiego prowadzi kompleksową obsługę osób fizycznych w sporach indywidualnych z m.in. towarzystwami ubezpieczeniowymi, w zakresie pobranych opłat likwidacyjnych.

  Masz zawartą umowę m.in. ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem inwestycyjnym a ubezpieczyciel pobrał opłatę likwidacyjną w wysokości całości lub części wpłaconych składek - ZAPRASZAMY DO KONTAKTU.

  Więcej...

   
 • Prawo lokalowe - wady fizyczne nieruchomości wspólnej

  Czy dopuszczalne jest przelanie przez właściciela lokalu na rzecz wspólnoty mieszkaniowej uprawnień przysługujących mu wobec sprzedawcy lokalu w związku z wadami fizycznymi nieruchomości wspólnej?

  Zakup mieszkania jest trudną decyzją - wymagającą zarówno poświęcenia znacznej ilości czasu jak i też środków pieniężnych. Niestety często po zakupie samego lokalu mieszkalnego od dewelopera nie kończą się problemy nowych właścicieli. Po oddaniu do użytku budynku często ujawniają się liczne wady i usterki dotyczące zwłaszcza nieruchomości wspólnej np. wady elewacji budynku, holu, klatek schodowych, tarasów, garaży, wind itd.

  Więcej...

   
 • Zakupy przedświąteczne - reklamacja bez paragonu

  Zakupy przedświąteczne - dokument niezbędny do złożenia reklamacji.

  Okres przedświątecznych zakupów to idealny czas dla osób które poprzez m.in. internet próbują oszukać konsumentów i wyłudzić od nich pieniądze. Atrakcyjna cena, szyba dostawa oraz brak kolejek sprawia, iż coraz więcej osób wybiera prezenty świąteczne za pomocą sklepów internetowych. W związku z tym aby zakupy były bezpiecznie, należy przy wyborze sklepu kierować się zasadą ograniczonego zaufania do sprzedawcy. Przed zakupem w wirtualnym sklepie zasięgnijmy opinii o nim i sprawdźmy jego rzetelność. Następnie zapoznajmy się z regulaminem sklepu. Ewentualnie, w przypadku wątpliwości, skontaktujmy się z wybranym sklepem. Brak odpowiedzi ze strony sprzedawcy powinien stanowić ostrzeżenie dla konsumenta przed dokonaniem zakupów w wybranym sklepie.

  Więcej...

   
 • Odszkodowanie za hałas - Lotnisko Ławica, Krzesiny, Chopina

  Odszkodowanie za "hałas" ulega przedawnieniu po 10 latach - Lotnisko Ławica, Krzesiny, Chopina.

  Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 04 grudnia 2013 r. (sygn. akt:  II CSK 161/13) roszczenie właściciela nieruchomości (znajdującej się w strefie ograniczonego użytkowania) z tytułu obniżenia wartości nieruchomości przedawnia się z upływem 10 lat.

  Więcej...

   
 • Ubezpieczenia - orkan Ksawery

  Życie po Ksawerym a ubezpieczenia majątkowe.

  Przez ostatnie dni wszyscy odczuwali skutki orkanu Ksawery przechodzącego przez Polskę. Skutki orkanu to m.in. brak prądu w wielu domach, zniszczone domy, połamane drzewa oraz niestety śmierć 5 osób.

  Część osób chcąc chronić swój majątek zawiera z towarzystwami ubezpieczeniowymi umowy ubezpieczenia np. domu jednorodzinnego. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wtedy szkody w ubezpieczonym mieniu, powstałe w miejscu i w czasie trwania okresu ubezpieczenia, jeżeli ich bezpośrednia przyczyna była następstwem zdarzenia losowego np. pożar, uderzenie pioruna huraganu itp.

  Więcej...

   
 • Nieruchomości i inwestycje budowlane - prawo budowlane

  Czy można zaskarżyć uchwałę o przystąpieniu do prac nad planem zagospodarowania przestrzennego ?

  Na tak postawione pytanie musiał odpowiedzieć w listopadzie 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, który w wyroku II OSK 81/13 stwierdził, że samo rozpoczęcie prac nad planem zagospodarowania przestrzennego nie stanowi naruszenia praw obywatela tj. swobodnego prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

  Więcej...

   
 • Odszkodowania

  Zmiany w podatku PIT: Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu zwolnione od podatku od 2014 R. ?

  Według opublikowanego przez Rządowe Centrum Legislacji projektu ustawy z dnia 17 października 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od 2014 r. wolna od podatku dochodowego ma być kwota stanowiąca wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

  Więcej...

   
 • Doradztwo korporacyjne

  Od kiedy spadkobierca wspólnika spółki z o.o. może wykonywać uprawnienia wynikające z oddziedziczonych przez niego udziałów?

  Problematyka dziedziczenia udziałów przez spadkobierców byłego wspólnika spółki z o.o. występuję bardzo często w stosunkach korporacyjnych - wywołując przy tym, że wiele problemów natury faktycznej oraz prawnej. Z doświadczenia wskazać należy, iż w treści większości umów spółek z o.o. znajdują się postanowienia dotyczące zasad dziedziczenia udziałów po zmarłym wspólniku. Jednakże zawarcie ww. postanowień w umowie spółki nie rozwiązuje problemu kto w ostateczności zostanie wspólnikiem spółki i będzie wykonywał uprawnienia korporacyjne.

  Więcej...

   
 • Odszkodowania za szkody górnicze

  Odszkodowania za szkody górnicze - Specjalizacja.

  Kancelaria Radcy Prawnego Piotra Michałowskiego posiada doświadczenie w zakresie reprezentowania Klientów w procesach dotyczących uzyskiwania odszkodowań od przedsiębiorców górniczych, z tytułu szkód wyrządzonych ruchem zakładów górniczych oraz pozostałych szkód wynikających z prawa geologicznego i górniczego. W chwili obecnej prowadzimy postępowania na rzecz mieszkańców gmin Miejska Górka i Krobia w przedmiocie planów wybudowania na terenie ww. gmin kopalni odkrywkowej węgla brunatnego.

  Więcej...

   
 • Ubezpieczenia

  Ubezpieczyciel zobowiązany jest do pokrycia poszkodowanemu kosztów jakie poniósł on z tytułu wynajmu auta zastępczego.

  Powyższe zapatrywanie zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie z dnia 30 października 2013 r. (sygn. akt: XVII AmA 35/12).

  Więcej...

   
 • Logistyka i transport

  Problematyka postanowień umownych w zleceniach przewozu towaru w zakresie tzw. zakazów konkurencji (zachowania neutralności).

  W dobie nieustającego rozwoju branży przewozowej oraz logistycznej wiele podmiotów gospodarczych próbuje zabezpieczyć swoje interesy poprzez wprowadzenie do stosowanych przez siebie wzorców umownych różnego typu klauzul. Jedną z najbardziej stosowanych klauzul w umowach przewozowych jest klauzula zakazu konkurencji czy też zachowania neutralności przez przewoźnika w stosunku do np. kontrahenta zleceniodawcy wskazanego w zleceniu przewozowym/spedycyjnym.

  Więcej...

   
 • Doradztwo korporacyjne

  Przedawnienie roszczeń związanych ze sprzedażą udziałów w spółce z o.o.

  Sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przez udziałowca niebędącego przedsiębiorcą nie jest sprzedażą w ramach działalności gospodarczej. W związku z tym roszczenia z tego tytułu, w tym m.in. roszczenie o zapłatę zaległej części wynagrodzenia z tytułu sprzedaży udziałów, przedawnia się po 10 latach.

  Powyższe stanowisko zostało zaprezentowane przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 października 2013 r., w sprawie o sygn. akt: IV CSK 151/13.

  Źródło: lex.pl

   
 • Prawo Lokalowe

  Złożenia pozwu przez wspólnotę mieszkaniową przeciwko jej członkowi o zapłatę należności z tytułu obciążających go kosztów - stanowi czynność tzw. zwykłego zarządu.

  Zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali wspólnota mieszkaniowa jest zobowiązana do powołania zarządu - w przypadku gdy lokali wyodrębnionych wraz z lokalami niewyodrębnionymi jest więcej niż siedem. Natomiast zarząd jest zobowiązany do kierowania sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentowania jej na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali.

  Więcej...

   
 • Służebność przesyłu

  Służebność przesyłu - Specjalizacja.

  Jedną z podstawowych działalności Kancelarii jest dochodzenie roszczeń od przedsiębiorcy przesyłowego w zakresie ustanawiania odpłatnych służebności przesyłu oraz pomoc przy dochodzeniu roszczeń o zapłatę wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych, tj. energetycznych, wodociągowych, telekomunikacyjnych, gazowych.

  Więcej...

   
 • Prawo pracy - porady prawne

  Prawo pracy - Specjalizacja.

  Problemy związane ze stosunkiem pracy mogą dotyczyć każdego. Jednakże mało osób zna poszczególne uregulowania prawne oraz procedurę dochodzenia roszczeń przez pracowników lub pracodawców.

  Więcej...

   
 • Nieruchomości i inwestycje budowlane

  Kancelaria skutecznie doradzała w sporze pomiędzy wykonawcą inwestycji budowlanej a inwestorem

  Z przyjemnością informujemy, iż Kancelaria, działając na zlecenie wykonawcy inwestycji budowlanej, skutecznie doradzała w sporze z jej inwestorem. Spór dotyczył obowiązku zapłaty przez wykonawcę na rzecz inwestora kary umownej z tytułu opóźnienia wykonania robót budowlanych.

  Więcej...

   
 • Rozwiązywanie sporów

  Brak wyłożenia biletu parkingowego to nie to samo co brak opłaty za parking

  W dniu 08 października 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjnym z siedzibą w Warszawie orzekł w sprawie o sygn. akt I OSK 1674/13, że określenie w uchwale rady miasta zapisu, iż niewyłożenie za szybę samochodu biletu (opłaty) za parkowanie w strefie płatnego parkowania jest równoznaczne z nieopłaceniem parkowania, jest postanowieniem nieważnym.

  Więcej...

   
 • Ochrona konkurencji i konsumentów

  Zmiana wysokości prowizji (interchange) za dokonanie płatności kartą płatniczą.

  W dniu 20 września 2013 r. Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o usługach płatniczych, która wprowadza maksymalną wysokość prowizji za dokonanie płatności bezgotówkowej kartą płatniczą. Dotychczas opłata (interchange) jaką sklep musi oddać bankowi za dokonanie płatności przez klienta kartą bankową wynosi 1,2 - 1,3 %. Nowelizacja zmienia maksymalny limit wartości prowizji do 0,5 % wartości transakcji bezgotówkowej.

  Więcej...

   
 • Usługi prawnicze

  Usługi prawnicze - Specjalizacja.

  Jesteśmy świadomi tego, iż w czasach nieustannych przemian zapotrzebowanie na usługi prawnicze ciągle wzrasta. Związane jest to z faktem, iż coraz więcej dziedzin życia regulowanych jest przepisami prawa. Dotyczy to zarówno stosunków o charakterze publicznym, jak i prywatnym.

  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wskazujemy, iż nasze doświadczenie oraz wiedza pozwala w sposób kompleksowy przygotować rozwiązania prawne do specyfiki prowadzonej przez Klienta działalności oraz efektywnie wspierać bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstw.

  Więcej...

   
 • Doradztwo korporacyjne

  Charakter wyroku sądu stwierdzającego nieważność sprzecznej z ustawą uchwały wspólników spółek kapitałowych.

  Jak wynika z uchwały 7 sędziów z dnia 18 września 2013 r. podjętej przez Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. akt: III CZP 13/13 "wyrok sądu stwierdzający nieważność sprzecznej z ustawą uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej ma charakter konstytutywny".
  Niniejsza uchwała została podjęta na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z uwagi na znaczną rozbieżność w orzecznictwie oraz doktrynie prawa.

  Więcej na: https://www.facebook.com/radcaprawnymichalowski

   
 • Aktualności

  Zapraszamy na profil Kancelarii na Facebooku.

  Z przyjemnością informujemy, iż wraz z rozpoczęciem działalności Kancelarii Radcy Prawnego Piotra Michałowskiego uruchomiliśmy profil Kancelarii na Facebooku.
  Profil jest dostępny pod adresem https://www.facebook.com/radcaprawnymichalowski lub w zakładce KONTAKT.
  Zapraszamy do polubienia profilu oraz do komentowania wpisów i dzielenia się własnymi przemyśleniami.

   
 • Obsługa prawna firm

  Obsługa prawna firm - Specjalizacja.

  Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę przedsiębiorstw, na bieżąco uczestnicząc przy podejmowaniu decyzji biznesowych na wszelkich szczeblach danej organizacji. Naszym celem jest pomoc przy wyborze najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności, uwzględniając zmieniające się warunki biznesowe.

  Więcej...

   
 • Aktualności

  Rozpoczęcie działalności przez Kancelarię Radcy Prawnego Piotra Michałowskiego.

  Pragniemy poinformować, iż z dniem 02 września 2013 r. rozpoczęła swoją działalność Kancelaria Radcy Prawnego Piotra Michałowskiego. Zapraszamy do zapoznania z ofertą usług świadczoną przez Kancelarię.
  Jednocześnie informujemy, iż dzięki zakładce BAZA WIEDZY będziemy starali się Państwu przekazać aktualności związane z funkcjonowaniem Kancelarii, omówić najistotniejsze zmiany w prawie oraz przedstawić aktualne orzecznictwo.

   
 • Kontrakty i transakcje handlowe

  Właściciel rzeczy nie może obiecać najemcy, iż nigdy nie zażąda jej zwrotu.

  W sprawie o sygnaturze akt: I CSK 711/12 Sąd Najwyższy stwierdził, że właściciel rzeczy nie może w żaden sposób obiecać najemcy, iż nigdy nie zażąda od najemcy zwrotu rzeczy będącej przedmiotem najmu.  Zdaniem Sądu Najwyższego powyższa obietnica naruszałaby prawo.
  Sąd Najwyższy podkreślił, iż przepisy Kodeksu cywilnego przewidują jedynie możliwość czasowego ograniczenia uprawnienia wynajmującego do żądania zwrotu rzeczy od najemcy.  Innymi słowy wynajmujący może obiecać najemcy tylko, że nie będzie chciał zwrotu rzeczy przez określony w umowie czas.

   

Kontakt

Dane kontaktowe.

Kancelaria Radcy Prawnego
Piotr Michałowski

NIP: 7792235388
REGON: 302504037

 • Adres korespondencyjny:
  ul. Lotosowa 35
  60 - 175 Poznań
 • Adres siedziby głównej:
  ul. Matejki 32/33 lok. 1
  60 – 768 Poznań


Przed wizytą prosimy o kontakt w celu umówienia spotkania:


Kod QR - Kancelaria Piotr Michałowski
Facebook
linkedin

 • Please use a REAL email address so that we can get back to you.